Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 05-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay trở lại tăng sau khi giảm tạm thời mà nó đã chứng kiến ​​vào sáng nay, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1.3000 và mở rộng lên 1.3090 sau khi vượt qua mức trước đó, nhắc bạn rằng nó là quan trọng là giữ trên 1.2860 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2865 và kháng cự 1.3050.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá