Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 05-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng giá lên để tiếp cận ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn để phá vỡ ngưỡng kháng cự này và xác nhận mở rộng sóng tăng trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu là 1.1870, theo sau là 1.2011 như các trạm chính tiếp theo bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1660 và kháng cự 1.1830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng