Khí tự nhiên phục hồi - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá khí tự nhiên bắt đầu đối mặt với áp lực tiêu cực, chấm dứt tình trạng chảy máu âm bằng sự ổn định trên mức 2.270, thể hiện mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% như trong hình trên.

stochastic đạt đến mức quá bán xác nhận việc bắt đầu vượt qua áp lực tiêu cực, tạo cơ hội thu thập động lượng tích cực, kỳ vọng mức nhắm mục tiêu 2.780 và vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch lên 3.180 trong giai đoạn sắp tới.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.320 đến 2.780

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng