EURJPY cần một động lượng tiêu cực mới - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Sự cần thiết của cặp EURJPY đối với động lượng tiêu cực đã dẫn đến hình thành giao dịch đi ngang hỗn hợp gần đường trung bình động 55 tại 123,85, nhắc nhở bạn rằng kịch bản giảm phụ thuộc vào sự ổn định của rào cản tại 124,40, để tiếp tục chờ đợi thu thập động lượng tiêu cực, điều này cho phép nó ghi lại các mục tiêu ở mức 122,60 và 121,65.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 122,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm