Giá đồng lắng xuống trong đường hướng điều chỉnh - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá đồng bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của đường trung bình động 55 nằm ở mức 2,8333, tạo thành một trở ngại trong ngày chống lại các nỗ lực điều chỉnh giảm giá, buộc nó bật xuống thấp hơn xuống mức 2.9800 như xuất hiện trong hình trên.

lưu ý rằng sự tiếp tục dao động giá dưới ngưỡng kháng cự 3.0600 xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng điều chỉnh giảm và việc thu thập động lượng tiêu cực mới khiến chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm xuống mức trung bình động 55 và vượt qua nó sẽ giúp giá thành công đạt mức 2.7600, thể hiện mục tiêu chính trong giao dịch giai đoạn hiện tại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0100 đến 2.8330

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm