USDCHF bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã mở giao dịch ngày hôm nay với sự tiêu cực rõ ràng để phá vỡ 0,9192 và giảm xuống dưới nó, điều này kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong ngày, trên đường đạt được mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 0,9110 và mở rộng đến 0,9010.

Do đó, chúng tôi chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới mức 0,9192 và 0,9220.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa mức hỗ trợ 0,9100 và mức kháng cự 0,9210.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm