AUDUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD hiện kiểm tra mức kháng cự quan trọng 0,7190, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục giao dịch tiêu cực, mục tiêu là 0,7100, tiếp theo là 0,6964 mức như các trạm chính tiếp theo.

< p>

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 0,7190 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được mức tăng bổ sung và hướng tới mức 0,7270, tiếp theo là 0,7413 mức như các mục tiêu tích cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7230

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá