Giá dầu Brent phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chính - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra lại mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% đã bị phá vỡ trước đó chuyển thành mức kháng cự hiện tại là 40,00, sự điều chỉnh giảm này cho sóng tăng được đo từ 19,06 đến 46,43, vì giá cần phải giữ dưới mức này để giữ mức tiêu cực áp lực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, trong đó mục tiêu của nó mở rộng đến 37,12, tiếp theo là 36,00.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, có cân nhắc việc vi phạm 40,00 theo sau là 40,25 mức và giữ trên mức đó sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi để lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm