Giá bạc đối mặt với kháng cự vững chắc - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc ở ngưỡng 19.00, điều này đã đẩy giá giảm và hướng tới thử nghiệm tiềm năng đến đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng stochastic có được đà tăng trưởng rõ ràng, trong khi EMA50 đáp ứng

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu chính tiếp theo của nó vào ngày 19,64, cân nhắc rằng việc phá vỡ 18,20 sẽ ngăn chặn mức tăng được đề xuất và nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,40 và kháng cự 19,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish