Giá dầu thô nỗ lực phục hồi - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tìm thấy hỗ trợ vững chắc tại 37,00, giao dịch với sự tích cực rõ ràng và hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ bị phá vỡ trước đó tại 38,11, lưu ý rằng đường EMA50 đáp ứng mức đã đề cập để thêm sức mạnh cho ngưỡng kháng cự này, kèm theo mất ngẫu nhiên theo đà tích cực và đi vào vùng quá mua.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách phá vỡ 37,00 để xác nhận mức tăng về phía 36,00, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 38,80 để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,00 và kháng cự 38,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tổng thể