Giá bạc quanh đường trung bình động - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động quanh đường EMA50, nhận thấy rằng giá đã ghi nhận mức cao thấp hơn trong các phiên trước, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm giá được đề xuất gần đây và nó cần phải phá vỡ mức 23,60 để củng cố cơ hội đi đến chính đã chờ đợi của chúng ta mục tiêu ở mức 22,13.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 24,20 và giữ ở trên nó sẽ ngăn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá để đạt được mức tăng trong ngày đạt 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 23,00 đến mức kháng cự 24,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm