USDJPY giữ sự ổn định tích cực - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã đối mặt với áp lực tiêu cực trong các phiên trước khi tấn công mức 105,20, nhưng nó đã bật lên nhanh chóng để giải quyết trên đường EMA50, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 106,44.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc giữ trên 105,20 là điều quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 105,00 và kháng cự 106,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng