GBPUSD tăng trở lại - Phân tích - 05-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực thu thập thông tin dần dần về phía mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3000, di chuyển bên trong kênh tăng giá trong ngày mà chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ để đẩy giá vượt qua mức đã đề cập và mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong ngày và cơ sở ngắn hạn, khi mục tiêu tiếp theo đạt đến 1.3090.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2860 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để hướng tới mức 1.2705 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2865 và kháng cự 1.3050.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng