Phân tích cuối ngày cho EURUSD 02-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động quanh mức 1.1720, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.1775 và mở rộng đến 1.2011 sau khi vượt qua mức cũ.