Giá vàng tập hợp động lực tích cực - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tiêu cực để kiểm tra rào cản 1800.00, nhận thấy rằng stochastic tăng động lượng dương rõ ràng, khi nó đạt đến ngưỡng của các khu vực bán quá mức, trong khi EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng chính, được tổ chức bên trong các kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi để tiến tới 1825,00 sau đó là các mức 1855,00 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1770,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1790,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish