3M tiếp xúc với áp suất âm - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của 3M đã giảm 0,87% trong phiên trước khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng gần đây, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, trong bối cảnh các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ quan trọng là 150,85.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm