Coca-Cola cạn kiệt cơ hội tích cực- Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 0,38% trong phiên vừa qua, dựa trên sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày trong khi cũng dựa vào đường xu hướng tăng trong trung hạn, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm tới ngưỡng kháng cự 53,78.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng