Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 02-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 39,48 và ổn định gần mức đó, và chúng tôi đề xuất việc tiếp tục áp lực tiêu cực để phá vỡ mức này và mở đường để đạt được nhiều đà giảm hơn trong ngắn hạn, như mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 37,12, có lưu ý rằng việc không xác nhận sự phá vỡ sẽ đẩy giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mà mục tiêu kiểm tra khu vực 41,14 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và kháng cự 41,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm