Cập nhật giữa trưa cho Dầu thô 02-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tiêu cực mạnh để phá vỡ 38,11 và tiếp cận mục tiêu tiêu cực đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 37,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới, lưu ý rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ kéo dài sóng giảm đạt 36,00 là trạm chính tiếp theo, trong khi giữ dưới 38,80 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,00 và kháng cự 38,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm