Cập nhật giữa trưa cho Silver 02-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 24.10, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục tăng và vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất vào buổi sáng và dẫn đến giá quay đầu tăng lên. ban đầu hướng tới 25,06, trong khi giá cần giao dịch dưới 23,60 để hướng tới 22,13 là mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,10.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm