Cập nhật giữa trưa cho Vàng 02-10-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tích cực rõ ràng để phá vỡ mức 1901,80 và ổn định trên mức đó, điều này đã đẩy giá đạt được gaisn dự kiến ​​nhiều hơn trong thời gian còn lại của ngày, trên đường đến thăm 1934,86 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng sự tiếp tục của mức tăng được đề xuất yêu cầu giữ trên 1901,80, vì việc phá vỡ nó và giao dịch dưới mức đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chính của nó đạt đến 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng trong thời gian còn lại của ngày