USDCAD trở lại mức kháng cự - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD được giao dịch với mức độ tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự chính 1.3612 một lần nữa, giải quyết dưới mức hiện tại, kèm theo sự mất mát ngẫu nhiên đối với động lực tích cực và đi vào các khu vực mua quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tăng trở lại để tiếp tục chính xu hướng giảm, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1.3362.

Cho đến bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho giai đoạn sắp tới trừ khi vi phạm mức 1.3612 và giữ trên mức đó, như Vi phạm mức này sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng bổ sung bắt đầu từ 1.3700 và mở rộng đến 1.3813.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3500 và mức kháng 1.3660.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish