Cập nhật giữa trưa cho GBPUSD 02-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD tiếp tục các giao dịch tích cực để di chuyển khỏi đường EMA50, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, nhắm mục tiêu thử nghiệm 1.3000 như một trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của dự kiến mức tăng yêu cầu giữ trên 1,2815.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2780 và mức kháng cự 1,2980.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng