Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 02-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động quanh mức 1.1720 và cố gắng củng cố trên mức đó, trong khi stochastic đạt đến các vùng quá bán, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 1.1775 và kéo dài hơn nữa đến 1.2011, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ 1.1720 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và ép giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1660 và kháng cự 1.1830.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng