EURJPY giảm xuống dưới chướng ngại vật - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã thành công khi giảm xuống dưới ngưỡng 123,40 đại diện cho mức điều chỉnh Fibonacci 50%, để xác nhận đầu hàng với xu hướng giảm dự kiến ​​trước đó, kỳ vọng hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh do thu thập thêm động lượng tiêu cực do stochastic đạt đến mức 20 đạt mục tiêu 122,30, tiếp theo là 120,15 mức trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,40 đến 122,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm