GBPJPY bắt đầu giảm - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đầu hàng mức tiêu cực của đường trung bình động 55, giải quyết gần ngưỡng cản 136,70, để nhận thấy sự bắt đầu hình thành các giao dịch tiêu cực bằng cách đạt mức 135,36, đồng thời, việc thoát ra ngẫu nhiên khỏi vùng mua quá mức sẽ cung cấp cho giá động lượng tiêu cực mới để quản lý tiếp tục ghi lại các mục tiêu tiêu cực nằm quanh mức 133.70 và 132,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,00 đến 133,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm