Giá đồng giảm theo hướng trung bình động - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Giá đồng đã kích hoạt cuộc tấn công tiêu cực của nó bằng cách cung cấp mức đóng cửa mới dưới ngưỡng kháng cự 3.0300 để nhận thấy việc di chuyển về phía đường trung bình động 55 và ổn định ở mức 2.8300, để ghi lại mục tiêu chờ đợi đầu tiên.

Stochastic tiếp tục cung cấp động lượng tiêu cực bằng cách lắng xuống dưới mức 50, cho phép chúng tôi kỳ vọng hình thành các sóng giảm mới để cố gắng đạt đến mức hỗ trợ 2.7600, sau đó theo dõi hành vi giá để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9125 đến 2,7650

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm