USDCHF nỗ lực tích cực - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF gặp khó khăn trong việc xác nhận sự ổn định dưới 0,9192, để bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng tăng giá nhằm cố gắng hủy bỏ mô hình tiêu cực được đề cập trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi, để gợi ý đầu giá tiếp tục đường tăng giá điều chỉnh, nhưng nó sẽ đối mặt Mức kháng cự được hình thành bởi đường EMA50 ngay bây giờ.

Do đó, chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc vượt qua mức 0,9240 sẽ thúc đẩy giá tăng nhiều hơn và chủ yếu hướng đến 0,9305, trong khi phá vỡ 0,9192 và giữ dưới mức đó sẽ tác động lên giá để tiếp tục kịch bản tiêu cực nhắm mục tiêu 0,9110, tiếp theo là 0,9010 mức như các trạm chính tiếp theo.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9140 và kháng cự 0,9270.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập