AUDUSD đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD gặp khó khăn trong việc xác nhận việc vi phạm mức 0,7190, vì nó tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc ở đó, bắt đầu bật lên theo hướng giảm giá và gợi ý tiếp tục kịch bản giảm giá điều chỉnh, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên.

< p> Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, mục tiêu là 0,7100, tiếp theo là 0,6964 như các đài chính tiếp theo, lưu ý rằng việc tiếp tục xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7190.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm