USDJPY tiếp tục giảm - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy xu hướng giảm giá nhiều hơn để bắt đầu kiểm tra rào cản 107.00, hỗ trợ tiếp tục tổng quan về giảm giá của chúng tôi, mục tiêu kiểm tra mức 106,44 như một trạm tiếp theo, lưu ý rằng EMA50 hình thành áp lực tiêu cực để hỗ trợ kỳ vọng giảm.

Lưu ý rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ mở rộng sóng giảm tới 105,20 như một mục tiêu chính tiếp theo, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 107,68 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 106,20 hỗ trợ và kháng cự 107,70

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Bearish