Giá bạc đạt mức tăng tạm thời - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua, nhưng nó dừng lại ở mức hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, khi đường EMA50 hình thành rào cản kháng cự tốt đối với giá, phục hồi theo chiều hướng giảm và di chuyển xuống dưới 23,60 một lần nữa, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực cho giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở mức 22,13, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm 23,60 sau đó là 24,10 và giữ trên chúng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,10.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm