Giá vàng bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng phá vỡ mức 1901,80, nhưng nó bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng giảm rõ ràng để di chuyển khỏi mức này, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1877,00 theo sau là mức 1860,90 như các trạm chính tiếp theo.

Stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực hỗ trợ sự suy giảm dự kiến, sẽ vẫn có giá trị trừ khi vi phạm 1901.80 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm