USDJPY theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy các giao dịch đi ngang và chặt chẽ kể từ ngày hôm qua, dao động xung quanh đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, chờ tiếp tục xu hướng tăng giá đến mức 106,44 thể hiện mục tiêu tích cực chính của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​yêu cầu giữ trên 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,00 và kháng cự 106,44

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng