GBPUSD kiểm tra đường trung bình động - Phân tích - 02-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3000 và bật lên theo hướng giảm giá để kiểm tra lại đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic đã loại bỏ xung lượng âm một cách rõ ràng, điều này hỗ trợ cơ hội tiếp tục các nỗ lực tích cực, chủ yếu chờ kiểm tra mức 1.3000.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, có cân nhắc rằng việc phá vỡ 1.2815 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá hướng tới 1.2705 lúc đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2780 và kháng cự 1.2980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng