JPMorgan kết thúc cao hơn một cách thận trọng - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của JPMorgan & Chase đã tăng 0,96% trong phiên trước, kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 96,68, trong khi bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng gần đây, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, khi chỉ báo RSI đạt mức quá mua so với chuyển động của cổ phiếu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm tới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 90,66, với điều kiện giữ nguyên mức kháng cự 96,68.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm