Johnson & Johnson chạm đến kháng SMA - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Johnson & Johnson tăng 1,24% trong phiên trước, đối mặt với ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, trong bối cảnh sóng ngắn hạn giảm giá chiếm ưu thế, trong khi chỉ số RSI đạt mức quá mua.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 143,85 một lần nữa.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm