GBPUSD buộc phải từ chối - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tiêu cực sau khi đạt 1.2670 khu vực vào ngày hôm qua, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi sự tiêu cực của mình để có được động lực tích cực rõ ràng, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, bị ảnh hưởng bởi

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi nằm ở 1.2777, trong khi giữ trên 1.2515 thể hiện điều kiện chính để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2500 và kháng 1.2700.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish