Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 01-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 39,15 và chạm mục tiêu mở rộng dự kiến ​​là phá vỡ 38,11, lưu ý rằng giá cố gắng phá vỡ mức này, cho thấy đầu giá sẽ chịu nhiều lỗ hơn dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc giữ dưới 39,15 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.