Phân tích cuối ngày cho Vàng 01-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng lên để phá vỡ mức 1901,80 và ổn định trên mức đó, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, chủ yếu là khi nó đến thăm 1934,86, lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​phụ thuộc vào mức ổn định của mức đóng cửa hàng ngày trên 1901,80.