Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 01-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra mức 0,7190 để cố gắng phá vỡ nó, để giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi yêu cầu vượt qua mức đã đề cập và mở đường để tiến tới mức 0,7300, tiếp theo là mức 0,7413 làm mục tiêu tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng không đạt được mức vi phạm sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động vào giá để tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7120 và 0,7250

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng