Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 01-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động với mức tiêu cực rõ ràng để phá vỡ mức 42,17 và lắng xuống dưới mức đó, hỗ trợ cơ hội kích hoạt kịch bản tiêu cực trong phần còn lại của ngày, làm cho xu hướng giảm được đề xuất trong các phiên sắp tới trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 42,17 theo sau là 42,50 mức và giữ trên chúng, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 41,14.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm trong thời gian còn lại của ngày