Cập nhật giữa trưa cho Silver 01-10-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động quanh mức 23,60 và hiện đang di chuyển xuống dưới mức này, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 22,13, trong khi giữ dưới 23,60 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm