Cập nhật giữa trưa cho Vàng 01-10-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thực hiện thử nghiệm mới lên mức 1901,80 và vẫn ở dưới mức đó cho đến thời điểm hiện tại, điều này khiến chúng tôi giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập, chờ đợi để có được động cơ tiêu cực hỗ trợ cơ hội đi đến chính của chúng tôi mục tiêu bắt đầu ở mức 1877,00, tiếp theo là 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1910,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm