Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 01-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mới để kiểm tra đường EMA50, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và miễn là giá trên 1.2815, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, mục tiêu 1.3000 là trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.2815 sẽ ép giá giảm xuống 1.2705 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2815 và kháng cự 1.3030.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng