EURUSD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 10-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để giải quyết tại mức hỗ trợ chính 1.1270, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức này sẽ ngăn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và đẩy giá phải chịu thua lỗ nhiều hơn.

Stochastic cho thấy các tín hiệu vượt bán rõ ràng ngay bây giờ, để hỗ trợ cơ hội tăng giá trong các phiên sắp tới, điều này khiến chúng tôi giữ quan điểm tăng giá của mình dựa trên sự ổn định giá trên 1.1270 , lưu ý rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi đạt 1.1420.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1200 hỗ trợ đến 1.1370 kháng.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish