Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 01-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động gần mức 1.1720 và vẫn ở trên mức này cho đến thời điểm hiện tại, để giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập, được hỗ trợ bởi EMA50, chờ tiếp tục các giao dịch tích cực để vượt qua 1.1780 và mở cách để mở rộng làn sóng tăng giá đến 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1680 và kháng cự 1.1840.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng