EURJPY dao động trong xu hướng giảm - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào trên đường giá của cặp EURJPY, do sự dao động lặp lại của nó dưới mức 124,40, đại diện cho đường viền cổ của mô hình đầu và vai xuất hiện trong hình ảnh trên.

để tiếp tục cuộc tấn công giảm giá yêu cầu phải đạt dưới mức 123,40, để mở đường cho việc bắt đầu ghi lại các mục tiêu tiêu cực, đợi ban đầu đạt mức 122,30 và việc tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực có thể khiến nó thành công đạt mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% lúc 120,15.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,40 đến 122,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm