GBPJPY di chuyển gần ngưỡng cản - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY vẫn cần động lượng tiêu cực, để nhận thấy sự dao động của nó gần ngưỡng cản ban đầu tại 136,65 được hỗ trợ bởi sự ổn định của đường trung bình động 55 gần nó, sự ổn định của rào cản này xác nhận sự tiếp tục của sự tiêu cực, để tiếp tục chờ hình thành sóng giảm để đạt 135,25 rồi 133,70 trong giao dịch giai đoạn sắp tới.

lưu ý rằng việc giá thành công vượt qua ngưỡng hiện tại và giữ ở trên nó, sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực, điều này buộc nó phải xây dựng giao dịch điều chỉnh tăng mới, đạt mức 137,55, tiếp theo là mức kháng cự quan trọng tại 138,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 136,70 và 133,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá