Bạch kim vẫn âm - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim vẫn ổn định tiêu cực cho đến sáng nay giao dịch dưới mức 920,00, để tạo thành một rào cản bổ sung chống lại nỗ lực lấy lại xu hướng tăng giá, khiến chúng tôi chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực và đổi mới nỗ lực đạt đến các trạm tiêu cực tại 820,00 đạt đến 730,00 trong khoảng thời gian sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 5940 đến 5700,00

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá