Giá đồng ép lên kháng chiến - Phân tích - 01-10-2020


Economy analysis


Giá đồng phải đối mặt với áp lực tích cực mạnh mẽ được thể hiện bằng sự phục hồi ngẫu nhiên gần mức 80, bên cạnh việc tiếp tục duy trì sự ổn định của đường trung bình động 55 dưới mức giao dịch hiện tại, điều này giải thích lý do giá đạt đến ngưỡng kháng cự gần mức 3.0300 khiến chúng ta chờ đợi cho mức đóng cửa tiếp theo cho phép nó phát hiện xu hướng chính trong giao dịch sắp tới.

sự ổn định của ngưỡng kháng cự hiện tại sẽ hỗ trợ sự thống trị của xu hướng giảm giá nhắm mục tiêu mức 2.8800 ban đầu , trong khi vi phạm ngưỡng kháng cự và giữ ở trên, nó sẽ hủy bỏ tổng quan tiêu cực vì có cơ hội hình thành một đợt tăng giá mới, kỳ vọng phần mở rộng giao dịch theo hướng 3.1200 đạt đến 3.3000 trong giai đoạn sắp tới.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 3.0360 đến 2.9500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm